Home Historie
Geschiedenis van Megacles

Het begon allemaal klein. Net als in een aantal ander wijken in Weert werd ook in de wijk Keent een tafeltennisvereniging opgericht. Toch was het juist deze vereniging, Megacles, die uiteindelijk een toonaangevende vereniging in Weert en verre omgeving werd. Waarom kon Megacles uitgroeien tot dé tafeltennisvereniging van Weert en omstreken? Alleen maar door de inzet van talloze personen. Al sinds de oprichting op 26 juni 1959 kenmerkt Megacles zich door de grote inzet van de leden en de onderlinge verbondenheid. En in de, meer dan 50-jarige, geschiedenis is gebleken dat daarmee veel werk kan worden verzet, succes kan worden behaald en tegenslag kan worden overwonnen.

 

Hieronder kan in enkele korte artikelen een beeld worden gekregen van tafeltennis in Weert. Tafeltennis bij Megacles natuurlijk! Megades

Megacles werd op 26 juni 1959 opgericht als de afdeling tafeltennis van de voetbalvereniging Wit-Zwart '32. De drie oprichters Jan Hendrix, Tjeu Stultjens en Lins Lamerikx waren alledrie lid van deze voetbalvereniging. De eerste thuishaven was de kantine van de 'Bera'. In 1961, nauwelijks 2 jaar na de oprichting, werd op initiatief van voorzitter Harry Smeets en Lins Lamerikx geopperd om de krachten van de 3 bestaande sportverenigingen op Keent te bundelen. Na een jaar overleg werd op 16 juli 1962 besloten om voetbalvereniging Wit-Zwart, tafeltennisvereniging Wit-Zwart en handbalvereniging D.I.O. samen te voegen tot Megacles.

Lees verder ...
 

Clubkampioenen

Megacles kent een lange historie en al vanaf het eerste jaar worden er jaarlijks clubkampioenschappen gehouden voor de jeugd en voor de senioren. Sinds 1962 organiseren we ook ieder jaar de clubmeerkampen. In de jaren 70 en 80 hadden we zoveel vrouwelijke leden dat we daarvoor aparte kampioenschappen organiseerden. En sinds eind vorige eeuw doen we dat ook voor de veteranen.

Lees verder ...
 

Waar komt de naam Megacles vandaan?

Velen vragen zich af waar de naam Megacles vandaan komt. Alvorens dit mysterie te onthullen moeten we echter vertellen dat de vereniging bij oprichting in 1959 Wit-Zwart heette, omdat ze een afdeling was van de voetbalvereniging Wit-Zwart '32. In 1962 fuseerden de drie sportverenigingen in de wijk Keent (voetbalvereniging, handbalvereniging en tafeltennisvereniging). Voor deze vereniging moest een nieuwe naam komen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor de naam en tijdens de fusievergadering werd uit de inzendingen Megacles gekozen (met 32 van de te verkrijgen 61 stemmen). De inzender van de naam was de heer Wientjes van de handbalclub, die als dank f. 15,- ontving. Later werden er ook nog een volleybaltak en een damesgymnastiekvereniging opgericht onder de Megacles-vlag. De volleybalvereniging hield al snel op te bestaan. De handbalvereniging Megacles is inmiddels overigens opgegaan in de fusieclub Rapiditas. Voetbalvereniging Megacles is met VV Moesel gefuseerd tot MMC. De Gymnastiekvereniging en Tafeltennisvereniging Megacles bestaan nog steeds, al zijn ze heden ten dage volstrekt onafhankelijk van elkaar.

Lees verder ...
 

Geestelijk adviseur

Als goede katholieke sportvereniging had Megacles in de jaren vijftig en zestig een geestelijk adviseur. Dit was de kapelaan van Keent. Gedurende lange tijd was kapelaan J. Hendrikx onze geestelijk adviseur. Trouw bezocht hij de bestuursvergaderingen. De tafeltennissport als zodanig mocht hem echter niet zo boeien, dus bij de meeste agenda punten haalde hij zijn avondblad 'De Tijd' tevoorschijn en begon de krant te lezen. Na afloop van de vergadering dronk hij wel altijd een paar pilsjes mee met de bestuursleden, waarbij de rekening altijd voor de bestuursleden was.

Lees verder ...
 

Wekker

Zoals reeds aangegeven in de beschrijving van de diverse accomodaties  waar Megacles heeft gespeeld zat de vereniging in het begin nogal krap behuisd. We spreken over begin jaren zestig. Bij Vester en Mieke was plaats voor 3 tafels en kon twee avonden in de week getraind worden. Dit was bij lange na niet voldoende om iedereen aan zijn trekken te laten komen. Om het kwartier klonk er dan ook een wekker, zodat anderen aan de beurt kwamen.

Lees verder ...
 

G.S.W.

In het Maartenshuis zijn zo rond 1976 een paar bewoners begonnen met tafeltennissen. Er waren enkele spelers bij die het spelletje wel leuk vonden en  hierin wel iets meer wilde gaan doen. Daarbij waren  o.a. Pierre Stienen, Bert Emans en John Bosch. Zij kwamen in contact met de legerplaats in Weert, waar zij een zaalruimte en tafels ter beschikking kregen.

Bèr Verjans werd als trainer aangetrokken en dit alles gebeurde onder de vlag van D.S.O. (Door Sport Ontspanning), een stichting ter bevordering van de sport voor minder validen. Er kwamen langzaam meer spelers bij en de spelers spraken de wens uit om ook aan wedstrijden in toernooiverband deel te kunnen nemen. Dat was echter destijds niet mogelijk onder D.S.O. want dit was een stichting en de bond (NIS - Nederlandse Invaliden Sportbond) nam alleen maar verenigingen als lid op.

Lees verder ...
 

De accommodaties van Megacles in Weert

Gedurende de eerste twintig jaar van haar bestaan heeft Megacles

door heel Weert gezworven. Het was niet eenvoudig om een geschikte lokatie te vinden in die tijd. Dat is niet zo vreemd. In de jaren zestig waren immers nog weinig sportaccomodaties beschikbaar. Tafeltennis werd gespeeld in cafezaaltjes of patronaatsgebouwen. Ook Megacles heeft achter een cafe gespeeld, namelijk café Vleeshouwers in de Kerkstraat (bij Vester en Mieke). Alhoewel het hier erg gezellig was groeide de vereniging toch uit zijn jasje. In 1966 werd daarom vertrokken naar de gymzaal van de Paters van de Heilige Geest. In de daaropvolgende jaren werd om verschillende redenen nog een aantal keren verkast. Aan al deze ellende kwam een eind toen we op 16 januari 1978 verhuisden naar gymzaal St Louis, waar we uiteindelijk 21 jaar zouden blijven.

Lees verder ...
 

Successen van Megacles(-spelers)

Megacles heeft in haar roemruchte verleden behoorlijke successen behaald. Het voert te ver om alle successen van Megacles hier op te gaan sommen. Die zijn namelijk zeer talrijk. Zo werden er gedurende het veertig jarig bestaan meer dan 150 titels behaald op de kampioenschappen van de afdeling Limburg. We noemen hier dan ook alleen de allergrootste successen van onze vereniging.

Lees verder ...
 

Afzettingen

De afzetting bij Megacles vormt een verhaal apart. Tot de verhuizing in 2009 speelde Megacles met afzettingen die uniek waren in Nederland. Ze mochten er tegen het eind wel enigszins verouderd uit zien, maar Megacles was in 1973 één van de eerste verenigingen met eigen volwaardige afzettingen. Dit was een gevolg van het feit dat Megacles in die jaren zeer regelmatig toernooien organiseerde. Er waren nogal slechte ervaringen met verhuurders, dus werd besloten om samen met de vereniging Ravensteijn uit Maastricht zelf afzettingen te maken. Dit gebeurde gedeeltelijk bij de firma Artola, alwaar voorzitter Lins Lamerikx werkzaam was. In de loop van de jaren werd de afzetting regelmatig verhuurd aan andere verenigingen. Later was dat niet meer het geval.

Lees verder ...
 

LK regen!?

Geen andere vereniging organiseerde de Limburgse Kampioenschappen zo vaak als Megacles. In totaliteit werden deze kampioenschappen 10 keer in Weert (nou ja, soms in Nederweert ...) gehouden.

Lees verder ...