Home Aanmelden als lid

Aanmelden als lid.

Heb je interesse om lid te worden? Dan zijn er verschillende manieren om informatie te krijgen. Loop bijvoorbeeld gewoon eens binnen tijdens de trainingen of competitiewedstrijden. Er liggen informatieboekjes klaar waarin je alle informatie vindt die je nodig hebt. Of vraag het gewoon aan één van de trainers of begeleiders. Je kunt ook per e-mail ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of per telefoon (Richard Clement, tel. 06 - 10 76 82 96) informatie opvragen.

Aanmelden als lid van de vereniging gebeurt door het indienen bij de secretaris van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een jeugdlid dan dient het formulier te zijn ondertekend door ouders of voogd.

Voor aspirant-leden met een lichamelijke of verstandelijke beperking geldt dat zij, alvorens als lid te kunnen worden toegelaten, allereerst een proeftijd dienen te doorlopen. Binnen een termijn van veertien dagen na afloop van de proeftijd beslist de commissie ten behoeve van leden met een lichamelijke of verstandelijke beperking, over hun toelating. De beslissing wordt het aspirant-lid schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld. Bij een negatief besluit kan een bezwaarprocedure gevolgd worden.

Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand, waarin de aanmelding is ontvangen. Op de aanmeldingsprocedure zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging van toepassing. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris of een ander bestuurslid.